Welkom op de homepage van 'Bridgeleerboek voor iedereen'

Wilt u leren bridgen? En wilt u een goede didactische methode met een zorgvuldige opbouw? En ondersteund door bridgeleerapps?
Dan is Bridgeleerboek voor iedereen een uitstekende keuze!

'Bridgeleerboek voor iedereen' is natuurlijk gebaseerd op Standaard 5 Hoog, de enige 5-kaart Hoog methode ondersteund door de NBB.

Methode voor iedereen die wil leren bridgen: jong en oud, recreatief en competitief. Bridge is een uitdagende denksport, die sociale contacten faciliteert en de fitness of the mind bevordert. En een sport die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend.

Deel 1 en Deel 2 gaan over de basiskennis en -vaardigheden die u nodig hebt om u aan de bridgetafel te kunnen weren.

Deel 3 is voor bridgers die hun basiskennis van bieden en spelen willen uitbreiden volgens logisch gegroepeerde onderwerpen.

Deel 4 is het vervolg op deel 3 met logisch gegroepeerde onderwerpen voor de bridger die nog meer verdieping zoekt t.a.v. bieden en spelen.

Themaboek 'Van Acol naar Standaard5Hoog' bestaat uit 3 hoofdstukken en is er voor spelers die de overstap willen maken naar het nieuwe biedsysteem Standaard5 Hoog van de Nederlandse Bridgebond. Behalve dat een opening van 1♡ of 1♠ een vijfkaart belooft, zijn er ook nog een aantal andere biedafspraken gewijzigd ten opzichte van het ‘oude’ Acol-systeem. Alle wijzigingen worden grondig behandeld inclusief waarom men tot deze veranderingen is overgegaan. Uitsluitend wijzigingen t.o.v. het basissysteem komen aan de orde.
De doelgroep van dit themadeel: (
1) Spelers die pas recent hebben leren bridgen volgens vierkaart hoog, (2) Spelers die al veel langer bridgen maar tot nu toe altijd 'Acol' zijn blijven hanteren en (3) Spelers die al langer spelen en al wel min of meer de overstap naar vijfkaart hoog hebben gemaakt, maar die nu toch van de hoed en de rand willen weten.

Themaboek 'Basis Speeltechnieken' bestaat uit 3 hoofdstukken en is er voor recreatieve bridgers die hun kennis willen opfrissen van het af- en tegenspel: de speeltechnieken voor het afspelen van een sans atoutcontract c.q. van een troefcontract en de afspraken over het tegenspel.