De methode
Martin en Henk Slagmolen hebben een leergerichte lesmethode ontwikkeld die de afgelopen jaren door diverse gediplomeerde bridgedocenten in de praktijk is getest. Hun ervaringen met het leerboek en het les- en oefenmateriaal vormen een belangrijke bijdrage aan de huidige versie.

Structuur Één leerstap per bladzijde, veel voorbeelden en oefeningen en zeer geschikt als naslagwerk
Flexibiliteit De meeste hoofdstukken zijn verdeeld in twee subhoofdstukken die al naar gelang het leertempo van de cursisten als twee lessen of gecombineerd als één les kunnen worden gegeven.
Houvast Denkroutines voor het bieden en spelen, waarmee de ratio achter de speeltechnieken en de biedafspraken kan worden uitgelegd.
Plezier Al in de eerste les (een vorm van) bridge kunnen spelen en elke speeltechniek en biedafspraak van de volgende lessen direct aan de bridgetafel kunnen toepassen.

Continue verbetering
De feedback van bridgedocenten die de lesmethode gebruiken wordt steeds verwerkt in de nieuwste versie.

Didactisch model en hoofdstukindeling
 Didactisch model        
Hoofdstukindeling  

Docentenmaterialen
Voor zowel het A- als het B-gedeelte van elk hoofdstuk is een leergerichte powerpoint gemaakt, alsmede een tafelopdracht, een tafelpuzzel en acht oefenspellen. De oefenspellen zijn ook als pbn-bestand beschikbaar voor docenten die over een dupliceermachine beschikken.

Standaard 5 Hoog onnodig moeilijk voor beginners?
In de praktijk blijkt dat sommige biedafspraken van de systeemkaart Standaard 5 Hoog door beginners moeilijk worden gevonden, terwijl daarvoor eenvoudiger alternatieven bestaan. Bijvoorbeeld:

Dutch Doubleton (Deel 1, hoofdstuk 9)

Als bij het openingsbod niet elke 4krt meer biedbaar is, maar een opening in een hoge kleur een vijfkaart vereist, dan is het toch wel lastig dat er bij de opening in een lage kleur ook nog eens onderscheid moet worden gemaakt tussen een opening met 1♣(2+krt) en met 1(4+krt);
Better minor is wat dat betreft een stuk eenvoudiger: Als je geen vijfkaart hoog hebt en ook geen vierkaart laag, dan bied je je langste lage kleur. Heb je daarbij 3-3 laag, dan open je ♣, de laagste lage kleur. Dat maakt het voor de bijbieder een stuk overzichtelijker: opent partner met een hoge kleur dan heb je voor een fit aan een 3krt genoeg, opent partner in een lage kleur dan moet je minstens een vijfkaart mee hebben voor een fit. 

De 2♣-opening (Deel 2, hoofdstuk 10)
Het antwoordschema 2Ru (0/7p), 2Ha/Sch(8+p+goede 5krt) en 2SA (8+p+SAverdeling) en het vervolg daarop voor een opening, die in de praktijk weinig voorkomt, is voor de beginner buitengewoon moeilijk te onthouden.
Veel eenvoudiger is om na de 2♣-opening altijd het 2-afwachtbod te antwoorden waarmee partner wordt gevraagd zijn hand nader te omschrijven.

Bridgeleerboek voor iedereen biedt de mogelijkheid om de betreffende hoofdstukken (plus het ondersteunende docentenmateriaal) te vervangen door een gewenste vereenvoudigde versie.

Bridgeleerapps
Bij elk deel hebben wij een Bridgeleerapp gebouwd (geschikt voor voor PC, Mac, Tablet en iPad) die de cursisten helpt om op een standaard manier stapsgewijs tot een bieding of speelplan te komen.

Presentexemplaren
Graag zouden wij geïnteresseerde bridgedocenten een presentexemplaar aanbieden van het leerboek. Momenteel hebben wij echter geen uitgever die de kosten daarvan voor zijn rekening wil nemen. Daarom hebben wij een andere formule bedacht. Wij informeren u als docent hier graag nader over.